Arbete på väg

Utbildningar för yrkeschaufförer och andra som arbetar i trafiken.

 

Arbete-på-väg, kurser för dig som arbetar i trafiken

Säkerhet för dig i trafiken

Det ska vara tryggt att vara på jobbet. MJE Solutions erbjuder kurser som riktar sig till alla som arbetar på eller vid väg. Vi hjälper dig till en säkrare arbetsdag! 

Kursutbudet innefattar både nivå ett och två av Trafikverkets krav för Arbete på väg. Läs mer om respektive kurs nedan.

Utbildningar för ditt företag

Utbildningarna tar upp lagar och regler och hur risker ska förebyggas. Upplägget kan anpassas efter ditt företags förutsättningar. Kursernas upplägg  skräddarsys för just era behov. Kursnivå 1 och 2 kan med fördel slås ihop till en kurs. 

 Arbete på väg - nivå 1

Nivå 1 enligt Trafikverkets kompetenskrav i TRVK/TRVR Apv.

Kursen riktar sig till alla som arbetar på eller vid vägar där Trafikverket är beställare.

Efter kursen ska deltagarna ha grundläggande kunskaper om risker vid arbete på väg av olika slag samt hur dessa risker kan förebyggas, vilka krav som ställs och regler som ska efterföljas.

Kursen avslutas med ett kunskapstest där deltagarna får använda kursmaterialet som hjälp. Efter godkänt kunskapstest erhåller deltagaren ett intyg som är giltigt i fem år.

Nivå 1 & 2 kan med fördel slås ihop till en kurs.

 

 Arbete på väg - nivå 2

Nivå 2 enligt Trafikverkets kompetenskrav i TRVK/TRVR, APV.

Kursen riktar sig till fordonsförare och maskinförare av mobila arbetsmaskiner som utför arbete på arbetsplatsen.

Efter kursen ska deltagarna förstå betydelsen av det egna beteendet för säkerheten i trafiken, ha kunskapen att utrusta och utmärka sitt eget fordon på ett säkert sätt med tanke på arbetsmiljön samt kunna identifiera risker och hitta lösningar för en säker arbetsplats. Utbildningen tar upp lagar och regler som ska följas vid arbete på väg, vilka risker som finns samt hur de ska förebyggas. Kursen avslutas med ett kunskapstest där deltagarna får använda kursmaterialet som hjälp. Efter godkänt kunskapstest erhåller deltagaren ett intyg som är giltigt i fem år. Nivå 1 & 2 kan med fördel slås ihop till en kurs.

 Arbete på väg - 3A

APV 3A – Utmärkningsansvarig

Kursen riktar sig till personer som arbetar med utplacering av markplacerade vägmärken och skyddsanordningar.

Efter kursen ska deltagarna ha kunskap om de regler och krav som gäller för arbetsmiljön samt förstå vikten av att vara utmärkningsansvarig. De ska förstå vikten av att utmärkningen är korrekt på vägarbetsplatsen, både ur arbetarnas samt trafikanternas behov. De ska ha kunskap om riskerna som förekommer vid arbete på väg samt hur man märker ut arbetsplatsen vid vägarbeten.

Kursen ger behörighet att utföra utmärkning på en fast arbetsplats samt att vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten.
Förhandskrav är nivå 1 & 2.

APV 3A – Utmärkningsansvarig