Arbete på väg

Utbildningar för yrkeschaufförer och andra som arbetar i trafiken.

 

Arbete-på-väg, kurser för dig som arbetar i trafiken

Utbildningar i Arbete på väg

Arbete på väg är Trafikverkets krav vid arbete på eller bredvid deras vägar. Viktigt att tänka på är att kommuner ofta har samma kompetenskrav som Trafikverket, men att kraven på utbildning är specificerad i den upphandling man följer.

Utbildningen följer Trafikverkets riktlinjer för kompetens i upphandlad verksamhet vid entreprenader samt projekteringstjänster.

Deltagarna ska efter utbildningen ha goda kunskaper och förståelse för hur man ska agera i olika situationer för att erhålla en god arbetsmiljö och trafiksäkerhet.

Arbete på väg är från och med 1 januari 2019 uppdelat i Steg istället för Nivåer. De steg MJE Solutions kan tillhandahålla är steg 1.1, 1.2, 1.3 samt 2.2.

Steg 1.1 Allmän grundkompetens

All personal som arbetar utefter Trafikverkets vägar ska inneha allmän grundkompetens.

Utbildningen ska bland annat innehålla de skydds- och säkerhetsföreskrifter som gäller på arbetsplatsen, Trafikverkets krav, hur man skapar en säker arbetsplats samt hur man förstår sambandet mellan trafikstörande arbeten och trafikanternas behov av trafiksäkerhet och framkomlighet.

 

 Steg 1.2 Allmän grundkompetens för att framföra väghållningsfordon

Förare av väghållningsfordon, även fordon som används i planerings- och projekteringssyfte samt utförare av transporttjänster ska förutom kompetens steg 1.1 även inneha steg 1.2.

Utbildningen ska bland annat innehålla hur man på ett säkert sätt utför väghållningsarbete, hur man utför säkra transporter vid en arbetsplats, vilka trafikanordningar som är tillåtna på väghållningsfordon och märkesvagnar, hur man undviker de risker som uppstår vid vägarbeten med passerande trafik, hur väghållningsarbete ska utföras enligt väglag och vägförordningen samt tillämplig delar i arbetsmiljölagen och Trafikverkets regelverk för arbete på väg.

Steg 1.3 Grundkompetens för att utföra Vägarbete eller liknande arbeten

För personal som utför vägarbete, till exempel anläggningsarbete, medhjälpare vid montage av vägräcken, lägga kantsten, vaktarbete samt beläggningsarbete. Medarbetare till person som utför arbeten med steg 2 samt projekterings- eller servicearbeten som montera vägmärken eller utföra renhållning.

Exempel på förare av väghållningsfordon är den som:

  • Plogar, saltar och sandar

  • Transporterar jordmassor, grus och beläggningsmassa

  • Använder servicefordon och utför projekteringsarbeten

  • Utför intermittenta arbeten på låg- och normalklassade vägar

Utbildningen ska bland annat innehålla hur man undviker de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik, allmänna kunskaper om Trafikförordningen, Vägmärkesförordningen samt tillhörande föreskrifter. Den person som innehar steg 1.3 ska kunna ta emot instruktioner och utföra arbetet som en person med kompetens Steg 2 förmedlar.

Steg 2.2 Kompetenskrav på personer som utför arbete med trafik- och skyddsanordningar, samt trafikdirigering.

För personal som utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar på en fast arbetsplats. För de personer som leder och instruerar medhjälpare med steg 1 kompetens, inklusive vaktarbete. Även för de som utför det praktiska arbetet med trafik- och skyddsanordningar inklusive trafikdirigering och för de personer som utför montage av längsgående skyddsanordningar på skyddsklassade vägar.

Grundförutsättningarna för Steg 2 är att personen har god kunskap om kraven som framgår i Steg 1. Personen ska efter färdig utbildning kunna tillämpa gällande författningskrav, Trafikverkets regler för trafik och skyddsanordningar samt tillämpa gällande arbetsmiljöplan. Utöver detta ska personen kunna utföra daglig tillsyn och egenkontroller, samt kunna dokumentera.