YKB – Fortbildning för transporter med tung lastbil

Säkerställ att föraren kan utföra sitt yrke på ett professionellt sätt genom  förbättrad trafiksäkerhet, ökad förarsäkerhet och minskad miljöbelastning.

 

YKB-utbildning

Fortbildningen riktar sig till dig som har tungtrafik-körkort och som har tagit ditt körkort före den 10 september 2009 samt till de som ska gå den återkommande fortbildningen som ska genomföras vart femte år. En fortbildning omfattar minst 35 timmar och kan delas upp i delkurser som är på minst 7 timmar vardera. Varje delkurs kan läsas i vilken ordning som helst.

För varje delkurs utfärdas ett intyg och efter att ha genomgått alla fem delkurserna erhåller man ett yrkeskompetensbevis som gäller i fem år.

Fortbildningens syfte är att säkra nödvändiga kunskaper hos förarna för att de ska kunna utföra sitt yrke på ett professionellt sätt genom att bland annat förbättra trafiksäkerheten, öka förarnas säkerhet och minska miljöbelastningen.

Kravet gäller sedan den 10 september 2009 för godstransporter. Kraven på yrkesförarkompetens gäller i alla EU-länder samt i Norge, Island och Liechtenstein.

Regler om YKB finns i lagen om yrkesförarkompetens (2007:1157), förordningen om yrkesförarkompetens (2007:1470) och i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens (TFTS 2017:1).