Systematisk arbetsmiljö

SAM – Systematisk ArbetsMiljö & BAM – Bättre ArbetsMiljö.

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete ger företag en säkrare arbetsdag

Systematisk undersökning och uppföljning av arbetsmiljö

I arbetsmiljölagen definieras systematisk arbetsmiljöarbete som “arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.” Det innebär att det är arbetsgivarens ansvar att se till att man undersöker, genomför och följer upp arbetsmiljön på ett systematiskt sätt. Arbetsgivaren har rätt att delegera arbetsuppgifter till sina anställda eller extern expert, men behåller ansvaret

 

Identifiera risker och arbeta förebyggande

Genom att MJE Solutions har erfarenhet genom olika utbildningar samt har kunskaper om arbetsmiljö kan vi hjälpa er att hitta riskfaktorer och friskfaktorer på er arbetsplats. Vi har grundläggande arbetsmiljökunskaper och har god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, anställda och skyddsombud bör fungera. Vi har även kunskap om lagar och bestämmelser gällande arbetsmiljö och säkerhet samt ökad förståelse för arbetsmiljöns betydelse för individ, företag och samhälle. 

Vi har därigenom verktygen för att hjälpa ert företag att minska era riskfaktorer och att öka era friskfaktorer. Bland annat kan vi hjälpa er med att identifiera risker och arbeta förebyggande med arbetsmiljön, att samverka i arbetsmiljöfrågor samt att hjälpa er se sambandet mellan en bra fungerande arbetsmiljö och verksamhetens utveckling. 

Individuellt anpassat arbete

Hur vi lägger upp arbetet anpassas till just din bransch eller ditt företags egna förutsättningar och behov.