MJE Solutions

Konsultföretag med specialinriktning på säkerhet inom yrkestrafik.

 

Malin Johansson, VD och utbildare på MJE Solutions

Säkerhets­utbildningar och säkerhets­rådgivning

MJE Solutions startades 2015 av Malin Kempe, en examinerad personalvetare som brinner för att utbilda samt för att hitta lösningar för små och medelstora företag. Malin är godkänd lärare för APV 1,2 och 3A, ADR 1.3, ADR styckegods och ADR Tanktransporter, Klass 1,  samt har erfarenhet av SAM, BAM och personalarbete samt transportbranschen i stort.

Malin Kempe är också godkänd Säkerhetsrådgivare, examinerad av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

Kursernas innehåll och upplägg

Alla kurser, utbildningar och rådgivning anpassas efter dina behov. MJE Solutions följer de av Trafikverket samt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap fastställda krav och anvisningar för hur utbildningar skall utföras. Alla utbildningar sker enligt godkända kursplaner samt är lärarledda.