Personuppgiftspolicy

När du kontaktar oss eller går en utbildning sparar vi dina personuppgifter.

 

Så behandlar vi dina personuppgifter

Det är viktigt för oss att du som kund känner dig trygg med hur vi behandlar dina uppgifter. Den nya lagstiftningen GDPR som trädde i kraft den 25 maj 2018 gör det tydligare vilka rättigheter du har som kund samt vilka skyldigheter vi som företag har. Bland annat har du som kund rätt att begära information om behandlingen av dina uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss för att få reda på vilka uppgifter vi har på dig och/eller ditt företag. Om du anser att vår information är felaktig, redigerar vi den gärna. Om du vill att vi raderar dina uppgifter måste du meddela oss detta, så sker detta i samråd med eventuella lagkrav. Uppgifterna sparas i 7 år på grund av lagkrav från myndigheter samt bokföringslagen.

När du genom att fylla i dina uppgifter i kontaktformuläret samt i deltagarformuläret vid utbildningsstart accepterar du att dela med dig av dina personuppgifter samt samtycker att vi sparar den informationen du uppgett. De uppgifter MJE Solutions AB sparar är e-postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, personnummer, telefonnummer, kontaktuppgifter samt faktureringsadress.

Syftet med insamlingen av personuppgifter är att framställa intyg, fakturera samt återkoppla vid frågeställningar och nya utbildningar. MJE Solutions AB kan för att uppfylla rättsliga skyldigheter, lagar och krav lämna ut personuppgifter dock säljer vi inte era personuppgifter eller lämnar ut dessa till någon annan part utan ditt uttryckliga samtycke.